Kaffe och blodfetter

Kaffe är en av världens mest använda drycker för att det verkar uppiggande och fyller en viktig social funktion. Det har i sin tur medfört att det forskats och forskas otroligt mycket på kaffets påverkan på hälsa och ohälsa. Men vad säger egentligen senaste rönen om hur kaffe påverkar blodfetter och risken för hjärt-kärlsjukdom.

Pubmed är en databas för publikationer inom naturvetenskaplia ämnen och där man kan söka efter gamla och nya studier. Vi gjorde en sökning nu i januari 2023 för att se hur många studier det finns på kaffe och koffein. Det finns hela 53 279 vetenskapliga artiklar som har använt de orden i sin titel.

Kaffet och koffeinets roll studeras på många olika sätt och frågeställningar kan vara om det är bra eller dåligt för saker som sömn, kognition, blodtryck och blodfetter. Vi har valt att kolla lite närmare på vad som forskningen säger kring just blodfetterna och hur kaffedrickande påverkar dessa. Inom det fältet hittade vi 1590 artiklar som har publicerats mellan 1954 och 2023.

Graf visar vetenskapliga publikationer om kaffe och blodfetter mellan 1954 och 2023, starkt ökat intresse i nutid
Antalet vetenskapliga publikationer på ämnet "Kaffe och blodfetter" mellan 1954 och 2023.

Vad är blodfetter?

I våra kroppar finns fett av olika sorter. När vi äter mat får vi i oss fett och det kan lagras och användas som energi men också i cellerna som strukturmolekyler. När fett transporteras runt i kroppen går det via blodet och då kallar vi det för blodfetter.

Forskarna har delat in blodfetter i olika kategorier och du kanske har hört begrepp som goda och onda blodfetter (kolesterol). I relation till hjärt-kärlsjukdom är det de onda blodfetterna som är högintressanta då man kan se dessa lagras i blodkärlens väggar. Det kan över tid leda till att blodkärlen täpps igen och man får hjärt- eller hjärninfarkt som en följd av att blodet inte når fram på grund av proppar.

Det skadliga blodfettet går under namnet LDL-kolesterol, vilket står för Low Density Lipoprotein. Höga halter av detta är känt för att orsaka åderförkalkning med stela och trånga blodkärl.

Det goda kolesterolet är det som kallas för HDL, vilket står för High Density Lipoprotein och det kan verka genom att transportera bort LDL från kärlväggarna.

Så mäter man blodfetter

När man går till vården och tar blodprover kan man mäta halterna av blodfetter. Det mäts i ett blodprov och är i enheten millimol per liter. När forskare studerar kaffe och blodfetter tittar de på totala mängden, fördelningen mellan LDL/HDL och även triglycerider, vilka också är en typ av blodfett.

Viktiga molekyler i kaffe

infografik som visar tre typer av ämnen i kaffe
Infografik om några viktiga ämnen som finns i kaffe. Använd den om du vill men hänvisa gärna till denna sida.

När vi dricker kaffe får vi i oss många olika typer av molekyler och man har med superkänsliga analysmetoder hittat mer än tusen olika slags molekyler. Du kanske främst vill åt koffeinet som ger den uppiggande effekten men det finns fler ämnen som kommer från kaffebönan och som påverkas av bönsorten och hur kaffet förbereds.

Kaffebönor är väldigt rika på antioxidanter, en typ av molekyler som kan skydda celler från skador. Det forskas en hel del på cancer och där finns vissa studier som visar på en skyddande effekt vid kaffedrickande (1).

Av alla de andra över tusen ämnena finns det några som heter diterpener och som har en koppling till just blodfetterna.

Blodfetterna vid kaffedrickande

De studier som har gjorts på kaffe och blodfetter verkar inte hitta något negativt med att dricka bryggkaffe. Det finns däremot interventionsstudier som lyfter risk med kokkaffe och att det kan höja mängden blodfetter.

En skillnad på det kemiska innehållet när man gör kokkaffe och brygger kaffe är att kokkaffet innehåller diterpener (2). De här ämnena finns även i bryggkaffet men mycket fastnar i filtret så ett sätt är ju att köra sitt kokkaffe genom ett kaffefilter innan man dricker det för att minska mängden diterpener. Man har även hittat mindre mängder av dessa ämnen i espresso.

Kaffe görs på rostade kaffebönor men bönorna är faktiskt gröna när de växer och skördas. Gröna kaffebönor och extrakt från dessa är det också mycket forskat på. Där visar det sig faktiskt att grönt kaffebönsextrakt kan sänka nivåerna av kolesterol och har även positiva effekter på blodtryck, blodsocker, kroppsvikt och BMI (3).

Källor

1. Coffee and cancer risk: a summary overview

2. Association between espresso coffee and serum total cholesterol

3. The Effect of Green Coffee Bean Extract on Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review and Meta-analysis

Senast uppdaterad 2023-01-27.