Vakuumbryggare

Med övertryck och undertryck brygger du kaffe i en vakuumbryggare. Bryggaren kan också kallas för sifon även om många hellre säger Don Pedro. Den består av två glaskärl separerade med ett rör och ett kaffefilter.

Populärt inom vakuumbryggare

  • Bodum Pebo ´ Don Pedro´ Vakuumbryggare

    Bodum Pebo ´ Don Pedro´ Vakuumbryggare
    Don Pedro är en kaffebryggare som använder sig av övertryck och undertryck för att brygga kaffet. I Sverige är Don Pedro ett varumärkesord för denna typ av bryggare. Bryggaren består av två glaskärl, ett nedre och ett övre. Mellan dessa går det ett rör som också är försett med ett kaffefilter av metall. Vid bryggning tillsätts kaffepulver i det övre kärlet och vatten i det nedre. När vattnet kokas upp bildas ett övertryck i den undre behållaren, och vattnet trycks upp till den övre behållaren där det blandas med kaffepulvret. När bryggaren avlägsnas från värmekällan och den nedre behållaren kyls av uppstår ett undertryck, och kaffet sugs genom filtret tillbaka till det nedre glaskärlet. Patent på denna metod togs på 1840-talet av en fransyska med namn Marie Fanny Amlene Massot av Lyon under namnet Madame Vassieux. År 1959 lanserades Don Pedro i Sverige som Nilsjohan Don Pedro. Den blev mycket populär, både för smaken och dess underhållande bryggningsteknik. Sedan ett antal år tillverkas denna kaffebryggare av Bodum och namnet har ändrats till Pebo.
  • Bodum Pebo vakumkaffebryggare 1 L 8 koppar

    Bodum Pebo vakumkaffebryggare 1 L 8 koppar
    Bodum Pebo vakumkaffebryggare 1 L 8 koppar

Övertryck i botten av vakuumbryggaren

Malet kaffe, gärna färskmalet, tillsätts i det övre glaskärlet. I det undre tillsätter man vatten. När vattnet kokar kommer ett övertryck att bildas där nere och vatten pressas upp till den övre behållaren där kaffepulvret finns.

När allt vatten pressats upp avslutar du kokningen. Det nedre glaskärlen kommer då att kylas av och ett undertryck skapas. Det undertrycket suger ner kaffeblandningen genom filtret och ner i nedre glasbehållaren i din Don Pedro.